BérbeAdóNap a BérbeAdóknak!

BérbeAdóNap a BérbeAdóknak!

BérbeAdóNap a BérbeAdóknak!

Budapesti, egész napos képzés (nem csak a kezdő) bérbeadóknak. Havonta egyszer, mindig a hónap 3. szombatján. Adótanácsadó, közjegyző, bérbeadási szakember és lakásfelkészítési tanácsadó gyakorlati tudásukkal és tapasztalataikkal segítik a BérbeAdóNap -on a BérbeAdókat!

BérbeAdóNap 2020-ban is mindig a hónap 3. szombatján: 2020. augusztus 15-én, 2020. szeptember 19-én, 2020. október 17-én.

A képzést a BérbeAdóNap munkacsoport szervezi, melynek tagjai a képzés előadói. Bérbeadóként 1 nap alatt mindent megtanítunk, amitől eddig tartottál: adózás, adminisztráció, bérlőkezelés. Nincs tabutéma, mindenkit edukálunk! A BérbeAdóNap végén nem lesz benned kétely, mert tudni fogsz mindent a bérbeadásból származó jövedelem legális adózásáról és a bérbeadás gyakorlati oldaláról.

A BérbeAdóNap képzésén résztvevők jándékba megkapják a Tökéletes Bérleti Szerződést!

Már lehet jelentkezni a BérbeAdóNap 2020. első negyedévi képzéseire, ahol Toldy Éva - az én ingatlankezelőm: az egyik előadó!

BérbeAdóNap

Nézzük, mennyire vagy gyakorlott, hosszútávú lakáskiadó?

50 dolog, amit előképzettség nélkül is tudhatsz - a bérbeadásról:

 1. Felmondás esetén a szerződés a felmondási idő végével szűnik meg.
 2. Ha bérbeadó tulajdonosként eladod az ingatlant, a bérleti jogviszony folytatódik az új tulajdonossal.
 3. Bérbeadó a határozott idejű bérleti szerződést nem mondhatja fel és nem veheti azt vissza - bánatpénz megfizetése nélkül.
 4. Bérbeadó köteles tartózkodási hely címre bejelenteni a bérlő(ke)t.
 5. A túlzott mértékű kaució összegének mérséklését bírósági úton lehet kérvényezni.
 6. Magyarországon az elfogadott kaució mértéke 2-3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg.
 7. Bérbeadó kérheti bérlőtől egy harmadik személy kezességét.
 8. Bérbeadó kötelessége a bérlemény bebiztosítása a bérlőtől független károk ellen.
 9. Bérbeadó bérlő ingóságaiért, értékeiért nem felelős. Bérbeadó által biztosított ingatlan káreseménye esetén bérlő Bérbeadótól kártérítésre nem jogosult.
 10. Szóbeli megállapodásoknál fél év után 75%-ban mindenki másként emlékszik.
 11. Bérleti szerződés hitelesítéséhez két tanú szükséges.
 12. Bérbeadó nem emelheti egyoldalúan a bérleti díjat. A bérleti díj emeléséről a bérleti szerződés megkötésekor kell előre megegyezni. Inflációkövető bérleti díj emelése elfogadott.
 13. Állami vagy önkormányzati lakás bérbeadójaként felmondás esetén cserelakást kell biztosítani a bérlőnek.
 14. Bérelt ház kertjében lévő gyümölcsfák terméseinek leszedéséről és hasznáról a bérleti szerződésben meg kell állapodni.
 15. Bérbeadó bérlő kiskorú gyermekére befogadó nyilatkozatot kérhet.
 16. Kiköltözéskor bérlőnek az ingatlant az eredeti állapotba kell visszaállítania.
 17. Bérbeadó a kaució összegéből a kiköltözéskor levonhatja a leltárban szereplő hiányzó, sérült, használhatatlanná vált tárgyak összegét. Az anyagilag rendezett tételeket bérlő jogosult elszállítani, miután azok ily módon a tulajdonába kerültek.
 18. Bérlemény átadás-átvételekor megengedett a digitális fényképrögzítés, melyet a leltárhoz kell csatolni.
 19. Határozott idejű bérleti szerződés utolsó napján kell a bérlőnek kiköltöznie a bérleményből. Ha nem költözik ki, és nem készül új szerződés, az átmegy határozatlan idejű szerződéssé.
 20. Nem fizető bérlőnek az írásos felszólítást követően 8 napja van a tartozás rendezésére.
 21. A feltételek teljesülése esetén bérlő részéről igénybe vehető albérleti támogatás.
 22. Bérbeadónak energetikai minőségtanúsítványt kell készíttetnie a bérleményre.
 23. Rendkívüli felmondási okok: határidőre történő fizetés elmaradása vagy minden olyan egyéb ok, mely ellentétes a bérleti szerződésben foglaltakkal.
 24. A jog máshogy fogalmaz a bérléses viszonyokra, mint a köznyelv. Pl. a kaució jogi nyelven óvadék, a lakbért pedig a jogban bérleti díjnak nevezik.
 25. Üzleti célra bérelt ingatlanok egyes szabályai eltérnek a lakáscélú bérlemények szabályaitól.
 26. A helyiségbérlet semmiképpen nem lakás céljára bérelt ingatlant jelent.
 27. Ha elemi csapás miatt megsemmisül az ingatlan, a bérlő elhelyezése az önkormányzat feladata.
 28. Bérbeadó is és bérlő is bármikor felmondhatja a határozatlan idejű bérleti szerződést.
 29. Bérbeadó a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg Bérlő részére átadja azokat az információkat, melyek elengedhetetlenek (pl. társasház házirendje, berendezési gépek pl. tűzhely, mosógép kezelési-használati utasítások, stb.), és ezeket bérlő köteles betartani.
 30. Rendszeresen nem fizető vagy késve teljesítő bérlő részére Bérbeadónak elég csak egyszer küldenie írásbeli felszólítást ahhoz, hogy később rendkívüli felmondással felmondjon a bérlőnek.
 31. Bérlő köteles a közös használatra szolgáló helyiségekben (pl. lépcsőház, kapualj) megfelelő magatartást tanúsítani. Rendeltetés ellenes használat esetén Bérbeadó jogosult felmondani a szerződést.
 32. Bérlő – a bérlés ideje alatt végzett tisztasági-esztétikai festés, tapétázás költségeit nem követelheti Bérbeadótól.
 33. Ha bérlő nem tud fizetni, Bérbeadó zálogba veheti az ingatlanban fellelhető - bérlő tulajdonát képező - tárgyakat a tartozás erejéig. Ha bérlő nem ért egyet tárgyai zálogban tartásával, írásban ezt kifejezheti Bérbeadónak. Ha bérlő és Bérbeadó között a zálogban tartással kapcsolatban ellentét alakul ki, akkor Bérbeadónak kell 8 napon belül bírósághoz fordulnia.
 34. Bérbeadó és bérlő megegyezhetnek úgy is, hogy nem fizet bérleti díjat, csak a fenntartási költségekhez járul hozzá (szívességi lakáshasználó).
 35. A bérleti díj nem csak pénz lehet, hanem a megegyezéstől függően akár szolgáltatás vagy termék is.
 36. A bérleti szerződés felmondását mindig írásban kell átadni és azt aláírással átvetetni vagy tértivevénnyel postázni.
 37. Bérbeadó engedélye nélkül bérlő nem végezhet felújítási, korszerűsítési munkálatokat az ingatlanban.
 38. Bérbeadónak a bérlés teljes ideje alatt biztosítania kell, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.
 39. Bérbeadó feladata a bérleményben a helyreállítás, pl. beázás vagy csőtörés esetén.
 40. Ha bérlő más célra használja az ingatlant, mint ahogyan a szerződésben megállapodtak, súlyos szerződésszegést követ el.
 41. Ha bérlő megjavítja azt a hibát, melyet bérbeadónak kellene korrigálnia, akkor felszólíthatja a bérbeadót ennek kifizetésére.
 42. Káresemény bekövetkezésekor a bérlő felelőssége, ha nem értesíti a Bérbeadót.
 43. Bérlő köteles tűrni a bérleménnyel kapcsolatos javítási munkálatokat, ha azok az érdekeit súlyosan nem sértik.
 44. Bérbeadót megilleti az ellenőrzés joga, évente legalább egyszer ellenőrizheti a használatot.
 45. Bérbeadó nem zavarhatja bérlőt szükségtelenül.
 46. Bérbeadó engedélye szükséges, ha bérlő állatot akar tartani a bérleményben.
 47. Bérlőt semmilyen tulajdonjog és lakhatási jog nem illeti meg csak azért, mert a lakcímkártyáján az ingatlan tartózkodási helyként van feltüntetve.
 48. Állandó lakcímként való bejelentéshez Bérbeadó nem járul hozzá.
 49. Bérlő az átvétel napjától teljes felelősséggel tartozik Bérbeadó felé mind a bérlemény, mind az ingóságok, mind a mérőórák épségének tekintetében.
 50. Bérlő a bérleményt a felszerelési tárgyakkal együtt rendeltetésszerűen jogosult használni, az esetlegesen keletkezett károkért felelősséggel tartozik.

A többi, felmerülő kérdéseidre válaszokat kaphatsz a BérbeAdóNapon!

Szeretettel vár a BérbeAdóNap munkacsoport nevében is:

Toldy Éva ingatlankezelő (www.azeningatlankezelom.hu)