Ügyféltérkép

Íme az ügyféltérkép, melyen az látható, hogy a megbízó ingatlantulajdonosok hol tartózkodnak ill. laknak, miközben budapesti lakásukat az én ingatlankezelőm teljes körűen menedzseli:

Teljes körű ingatlanmenedzselés, komplex szolgáltatáscsomag budapesti lakással rendelkező, külföldön, vagy vidéken élő* ingatlantulajdonosoknak! (*lásd: ügyféltérkép)
Az én ingatlankezelőm a kiadó / bérbeadó lakás menedzselését hosszú távra, garanciával, szakmai szervezeti tagsággal, névjegyzékbe történt regisztrációval, felelősségbiztosítással és referenciával végzi.
Az én ingatlankezelőm csak az általa minősített bérlőnek adja bérbe a lakást, akivel közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést köt. A bérlőt és bérleményt havonta személyesen ellenőrzi. Ezzel egyidejűleg beszedi a bérleti díjat, leolvassa a közműórákat és továbbítja a szolgáltatóknak, a számlákat és csekkeket időben befizeti. A lakást a jó gazda gondosságával karbantartja, az esetleges javításokat, felújítási munkálatokat elvégezteti, mindent elintéz – a tulajdonos megbízásából.
A teljes körű ingatlanmenedzselési szolgáltatás munkadíja: egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg (bérlőközvetítésért) + a havi bérleti díj 10%-a.
Budapesti kiadó / bérbeadó lakásba minősített bérlő közvetítése, garanciával. Az én ingatlankezelőm maximális segítséget nyújt a bérbeadó ingatlantulajdonos részére, mind a bérleti szerződés, mind a bérbeadásból származó jövedelem adózásával kapcsolatban. A tulajdonosi elvárásnak megfelelően az én ingatlankezelőm által közvetített bérleménybe csak olyan bérlő költözhet, aki hosszú távra tervez, megfizeti a bérleti díjat és a kauciót valamint kiköltözési és kiürítési nyilatkozatot tesz közjegyző előtt.
A bérbeadási szolgáltatás munkadíja: 1 havi bérleti díj.

Az én ingatlankezelőm a korábban (tulajdonos által) bérbe adott budapesti albérlet kezelését is vállalja, de ezesetben a bérlőre nem tud garanciát vállalni. A lakás bérlőjét havi rendszerességgel ellenőrzi. Személyesen szedi be a bérleti díjat és a fenntartási (rezsi) költséget, Ő olvassa le a fogyasztási mérőórákat (víz, villany, gáz / hő), az óraállásokat pedig időben továbbítja a közműszolgáltató felé. Az albérlet rezsi számláit pontosan befizeti, elszámolást készít havonta a bérlő és a (vidéken vagy külföldön élő)  ingatlantulajdonos részére (lásd:ügyféltérkép). Az én ingatlankezelőm a bérleményt a jó gazda gondosságával kezeli.
Az albérletkezelés szolgáltatás munkadíja: a havi bérleti díj 15%-a.

Az én ingatlankezelőm megbízható egyéb feladatok elvégzésével is, pl. ingatlan eladás / értékesítés, lakásőrző szolgáltatás, bérbeadással kapcsolatos gyakorlati megoldások, ingatlanhasznosítással kapcsolatos problémák esetén is várja jelentkezést, megkeresését!
ügyféltérkép